Μελέτη ΙΤΕΠ: Η Εποχικότητα του Ελληνικού Τουρισμού

BY IN General, Δελτία Τύπου | Νέα και Ανακοινώσεις On December 31, 2017

Η εποχικότητα της τουριστικής κίνησης στην Ελλάδα.

Το φαινόμενο της εποχικότητας αναγνωρίζεται ως ένα από τα πιο εμφανή χαρακτηριστικά του ελληνικού τουρισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. κατά το 2010, το 70,4% των συνολικών διανυκτερεύσεων (ημεδαπών και αλλοδαπών) σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα Ιουνίου-Σεπτεμβρίου. Το ποσοστό αυτό εμφάνισε αυξητική τάση μέχρι το 2013, οπότε διαμορφώθηκε στο 72,6%, για να παρουσιάσει μια κάμψη από το 2014 και μετά και να διαμορφωθεί στο 70,7% το 2015. Μάλιστα, σε πρόσφατη μελέτη του ΙΤΕΠ, προέκυψε ότι η εποχικότητα του τουρισμού στην Ελλάδα είναι πιο έντονη σε σχέση με ανταγωνίστριες χώρες.

Εξετάζοντας δε χωριστά τις διανυκτερεύσεις των ημεδαπών και των αλλοδαπών στα ξενοδοχειακά καταλύματα, προκύπτει ότι η εποχικότητα των ημεδαπών είναι πολύ πιο έντονη σε σχέση με την αντίστοιχη των αλλοδαπών.

Τόσο το 2015 όσο και το 2016 σημειώθηκε αύξηση (έστω και με φθίνοντα ρυθμό) στις αφίξεις, αντίθετα οι εισπράξεις εισερχόμενου τουρισμού κατέγραψαν αύξηση μόνο το 2015/14, ενώ το 2016/15 σημείωσαν σημαντική μείωση. Παρά την αύξηση των αφίξεων, η εποχικότητα του ελληνικού τουρισμού δεν έδειξε σημάδια άμβλυνσης και ουσιαστικά παρέμεινε έντονη και αμετάβλητη, γεγονός που επηρεάζει ανάλογα και την εποχικότητα των εισπράξεων. Επομένως, το ζήτημα της αντιμετώπισης της εποχικότητας παραμένει, καθώς φαίνεται ότι το φαινόμενο αποτελεί δομικό πρόβλημα του ελληνικού τουρισμού, το οποίο δεν αντιμετωπίζεται με μονοδιάστατη αύξηση της τουριστικής κίνησης, δηλαδή μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης του παρόντος τουριστικού μοντέλου της χώρας, το οποίο βασίζεται στο λεγόμενο “ήλιος και θάλασσα”. Αντιθέτως, απαιτούνται δομικές αλλαγές και κατάλληλες δράσεις, όπως αυτές που προτείνονται στην πρόσφατη μελέτη ΙΤΕΠ-ΞΕΕ για την εποχικότητα του τουρισμού στην Ελλάδα.


SHARE THIS ON:

3 years ago / No Comments

31

DEC

No

Comments

Novus Conceptus

Comments are closed here.

Slide All-in-One Hotel Management System Take control from your front desk device android app Slide Calender View Calender View Slide Layout View Layout View Slide Drag'n drop Reservation Drag and Create a Reservation 1. Drag
2. Fill out Guest Details
3. Save and Done!
Slide ← Overbooking WaitingList Customer is waiting for Room → Add Customers to waiting list or handle overbookings!!! Slide House Kepping HouseKeeping Report Slide SMS SMS Gateway integrated Send sms direclty
to your Customers

Front Desk Operations Front Desk Operations • Check-in / Out • Multi Check-in / Out • Tranfer Reservation • Split Reservation / Undo Split • Block Room • Group Reservations • Drag'n drop to create Reservation • Drag to resize Reservation • Create an occupancy HTML page • Availability Tool. Find free Rooms & Book Profile Management Profile Management • Guest & Company Profile (find, create, modify, blacklist) • Travel Agent Profile (Booking.com, expedia etc.) • Guarantee Profile (Create as many guarantee types you need, assign a color and let the booking sheet provides you with instant information on your room
availability and the guarantee status
• Payment Types (like MasterCard, VISA, Bank Transfer etc.)
In House Operations In House Operations • Housekeeping Manager (Create tasks according your custom clean types) For example you can add every 2
days change towels, every 3 linen etc.
and a daily Report will automatically
created with to do Clean list)
Quotations, Confirmations, Invoices Quotations, Confirmations, Invoices 1.Create your custom Invoice, Quotation etc. Templates 2. Use them as default and print it with your own Logo 3. Send any template directly to Guest's E-mail Confirmation letter Rate-Management Rate Management & Room Extras Daily Room Rates, Seasonal Rates or Weekday and Weekend rates? Need to set a custom Price on one Reservation only? Rates was never so easy to setup Extra Charges like TV, A/C, Breakfast, Towels, Sheets etc? Maximize your booking with adding promotion Packages