Πολιτική Απορρήτου

Η Novus Conceptus Ltd δεσμεύεται να σας παρέχει συνεπή και αποτελεσματική εμπειρία στις ιστοσελίδες μας. Προσπαθούμε να προστατέψουμε τις προσωπικές πληροφορίες και το απόρρητο. Είμαστε αφοσιωμένοι στη διατήρηση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της ασφάλειας όλων των δεδομένων που συλλέγονται σε αυτόν τον ιστότοπο, σε άλλους συνδεδεμένους ιστότοπους ή με άλλο τρόπο.

Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε ή συλλέγουμε θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις απαιτούμενες ή ζητούμενες υπηρεσίες και όπως επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή κανονισμό και δεν κοινοποιούμε ούτε χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Η Novus Conceptus Ltd καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των προσωπικών και μη προσωπικών σας πληροφοριών. Αυτή η πολιτική απορρήτου δημιουργήθηκε για να αποδείξει τη δέσμευσή μας για δίκαιες πρακτικές πληροφόρησης. Αυτή η πολιτική απορρήτου καλύπτει τη χρήση από την Novus Conceptus Ltd πληροφοριών που συλλέγει η Novus Conceptus Ltd. όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο και άλλους συνδεδεμένους ιστότοπους.

Ασφάλεια

Τι διαδικασίες ασφαλείας χρησιμοποιεί η Novus Conceptus για να διαφυλάξει τα προσωπικά σας δεδομένα;
Σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς νόμους για την προστασία δεδομένων, τηρούμε εύλογες διαδικασίες για να αποτρέπουμε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και κατάχρηση αυτών.

Χρησιμοποιούμε κατάλληλα επιχειρηματικά συστήματα και διαδικασίες για να προστατέψουμε και να διασφαλίσουμε τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε στην κατοχή μας. Χρησιμοποιούμε επίσης διαδικασίες ασφαλείας, τεχνικούς και φυσικούς περιορισμούς για την πρόσβαση και χρήση των προσωπικών δεδομένων στους διακομιστές μας. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει την άδεια για πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα στη διάρκεια της εργασίας του.

Συλλογή και Χρήση Πληροφοριών

Μη-Προσωπικά Δεδομένα: Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο και οποιονδήποτε συνδεδεμένο ιστότοπο της Novus Conceptus Ltd., συλλέγουμε μη προσωπικές αναγνωρίσιμες πληροφορίες, όπως το όνομα τομέα σας, τη διεύθυνση IP, το λειτουργικό σύστημα, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης και τον ISP. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να προσδιορίσουμε ποιες ιστοσελίδες επισκεφθήκατε και πόσο χρόνο ξοδεύετε σε κάθε σελίδα. Για να συλλέξετε αυτές τις πληροφορίες, μπορεί να ρυθμιστεί ένα cookie στον υπολογιστή σας.

Τα cookies περιέχουν πληροφορίες που μας βοηθούν να σας αναγνωρίζουμε κάθε φορά που επισκέπτεστε. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να μελετήσουμε τη χρήση, την κυκλοφορία, τις επιδόσεις και την αποτελεσματικότητα των ιστοτόπων μας. Αυτό μας βοηθά να βελτιώσουμε περαιτέρω τον ιστότοπό μας και να βελτιώσουμε την εμπειρία των χρηστών. Προκειμένου να προστατεύσετε το απόρρητο σας, όλες αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται και αναλύονται συνολικά για τον προσδιορισμό της επισκεψιμότητας του ιστότοπου.

Προσωπικά Δεδομένα: Η Novus Conceptus Ltd. και οι συνεργαζόμενοι ιστότοποί της συλλέγουν προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία, ζητώντας τους από τους χρήστες. Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να περιέχουν το όνομά σας, πληροφορίες για την εταιρεία, πληροφορίες επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να επιλέξετε αν θα αποκαλύψετε ή όχι αυτές τις προσωπικές πληροφορίες.

Η Novus Conceptus δεν θα αποκαλύψει τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη χωρίς άδεια για να συμμορφωθεί με το εφαρμοστέο δίκαιο, την κλήτευση ή άλλη νομική διαδικασία. Δεν θα αναδιανείμουμε, θα δημοσιεύσουμε, θα μοιραστούμε, θα πωλήσουμε ή θα ενοικιάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιαδήποτε εταιρεία ή οργανισμό τρίτου μέρους. Προσωπικές πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Προστασία των πληροφοριών

Η Novus Conceptus Ltd. έχει αναπτύξει αυστηρές πολιτικές για την προστασία της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που ελήφθησαν ή συλλέχθηκαν ενώ ικανοποιούν τις ανάγκες σας. Προκειμένου να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, η διατήρηση της ακρίβειας των δεδομένων και η σωστή χρήση των πληροφοριών, έχουμε θεσπίσει κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για τη διασφάλιση και διασφάλιση των προσωπικών πληροφοριών που συγκεντρώνει η Novus Conceptus Ltd.

Μπορεί επίσης να συναντήσετε διευθύνσεις και υπερσυνδέσμους που σας οδηγούν εκτός αυτής της ιστοσελίδας σε ιστότοπους επιχειρήσεων τρίτων. Τέτοιες διευθύνσεις και υπερσύνδεσμοι παρέχονται αποκλειστικά για ευκολία και πληροφορίες. Η Novus Conceptus Ltd. δεν έχει ελέγξει τέτοιους ιστότοπους που συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο ή στον οποίο συνδέεται αυτός ο ιστότοπος και δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιωνδήποτε άλλων ιστότοπων ή σελίδων που συνδέονται ή συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο. Η πρόσβαση σε τέτοιους ιστότοπους ή σε τέτοιους συνδέσμους σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο ή σελίδα θα είναι με δική σας ευθύνη.

Ωστόσο, καμία μετάδοση μέσω του Διαδικτύου δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι 100% ασφαλής και ασφαλής. Ως αποτέλεσμα, αν και προσπαθούμε να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα, η Novus Conceptus Ltd. δεν μπορεί να εξασφαλίσει ή να εγγυηθεί την ασφάλεια οποιωνδήποτε πληροφοριών μεταδίδουν οι χρήστες από ή προς αυτόν τον ιστότοπο και τους συνδεδεμένους ιστότοπους. Ως εκ τούτου, η Novus Conceptus δεν μπορεί να εγγυηθεί ή να εγγυηθεί την ασφάλεια οποιασδήποτε πληροφορίας που μας διαβιβάζει ή από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας και το κάνετε με δική σας ευθύνη.

Όπου απαιτούνται προσωπικές πληροφορίες, ο ιστότοπος on1 χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση Secure Sockets Layer (SSL) για τη μετάδοση αυτών των δεδομένων. Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί η απώλεια, κακή χρήση ή αλλοίωση των πληροφοριών που έχετε προσφέρει. Ενώ η on1 προσπαθεί να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα που μας υποβάλετε, καμία μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου δεν είναι 100% ασφαλής. Ως εκ τούτου, το on1 δεν μπορεί να εγγυηθεί ή να εγγυηθεί την ασφάλεια οποιασδήποτε πληροφορίας που μας διαβιβάζει ή από τα προϊόντα μας και το κάνετε με δική σας ευθύνη. Μόλις ληφθούν τα στοιχεία σας από το onOne Software, θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την ασφάλεια στα συστήματά μας.

Τροποποίηση της Πολιτικής Απορρήτου

Η Novus Conceptus διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την πολιτική απορρήτου ανά πάσα στιγμή, δημοσιεύοντας την αναθεωρημένη πολιτική απορρήτου στον ιστότοπο. Η αναθεωρημένη πολιτική απορρήτου θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά την ανάρτηση στον ιστότοπο. Σας συνιστούμε να ελέγχετε συχνά αυτή την Πολιτική Απορρήτου για να παραμείνετε ενήμεροι για οποιεσδήποτε αλλαγές.

Για συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική απορρήτου της Novus Conceptus Ltd, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας: info [at] novusconceptus.com