Η χρήση του διαδικτύου για την προσφορά τουριστικών υπηρεσιών

1-5

Αυτή η αναγκαία επιχειρηματικότητα φαίνεται ότι πράγματι αναπτύσσεται με
ταχύς ρυθμούς και στην Ελλάδα και έχει παίξει σπουδαίο ρόλο στην Ανάπτυξη του
τουρισμού τα τελευταία χρόνια.

Σημειώνεται πράγματι ουσιαστική αναβάθμιση
της επιχειρηματικής λειτουργίας των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων
(ξενοδοχειακών, εστίασης, τουριστικών πρακτορείων, μεταφορικών, κ.λπ.).


Tόσο με την είσοδο στην ελληνική αγορά και την ανάπτυξη σε μεγάλο βαθμό
με συγχωνεύσεις και εξαγορές μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων ακόμη και
διεθνούς εμβέλειας, όσο και με ουσιαστική βελτίωση της επιχειρηματικής,
οργανωτικής και επαγγελματικής λειτουργίας των κυρίως μικρών και μεσαίων
τουριστικών επιχειρήσεων που λειτουργούν σε κάθε τουριστική περιοχή.


Το στελεχιακό δυναμικό των τουριστικών επιχειρήσεων αναβαθμίζεται
και αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς συμβάλλοντας στη συνεχή βελτίωση
των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών στη χώρα.

Σύμφωνα με το
“The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015” του World Economic
Forum(WEF), η Ελλάδα κατατάσσεται στην 45η θέση μεταξύ 141 χωρών ως
προς το βαθμό ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου που είναι αναγκαίο
για τη στελέχωση των τουριστικών επιχειρήσεων και το βαθμό ευελιξίας και
αποδοτικής λειτουργίας της αγοράς εργασίας.

Στον τομέα αυτό η Ισπανία
κατατάσσεται στην 34η θέση με βαθμό 4,87, έναντι 4,75 της Ελλάδος, ενώ η
Ιταλία κατατάσσεται στην 75η θέση με 4,45.

Ωστόσο, η εκ βάθρων μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα
στην περίοδο 2010 – 2014 έχει συμβάλλει στην ουσιαστική ενίσχυση
της ευελιξίας της και της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της με
δραστική μείωση του κόστους εργασίας για τις επιχειρήσεις τόσο του
Τουρισμό όσο και των άλλων τομέων της οικονομίας που είναι εκτεθειμένοι
στον ανταγωνισμό από το εξωτερικό (Βλέπε σχετικά το Διάγραμμα 30).


Από την άλλη πλευρά, η δραστική αλλαγή κατεύθυνσης της οικονομικής
πολιτικής της χώρας με εγκατάλειψη της εξάρτησής της από τον δανεισμό από
το εξωτερικό και με τη νέα έμφαση που δίνεται στη διεθνή ανταγωνιστικότητα
έχει απελευθερώσει σημαντικούς παραγωγικούς συντελεστές.

Aπό τους κλάδους που παρήγαγαν και πρόσφεραν μη εμπορεύσιμα διεθνώς προϊόντα
και υπηρεσίες διευκολύνοντάς τους από κατ’ εξοχήν ανταγωνιστικούς και
δυναμικούς τομείς, όπως ο Τουρισμός.

Αποτέλεσμα εικόνας για internet grow

Η χρήση του διαδικτύου για την προσφορά τουριστικών υπηρεσιών στην
Ελλάδα αυξάνεται ταχύτατα και αλλάζει δραστικά τον τρόπο διασύνδεσης των
πελατών παγκοσμίως με τις εγχώριες τουριστικές επιχειρήσεις.

Στον τομέα
της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στο “The Travel
& Tourism Competitiveness Report 2015” του World Economic Forum(WEF),
η Ελλάδα κατατάσσεται στην 49η θέση μεταξύ των 141 χωρών, χαμηλότερα
από τη Βουλγαρία (47η θέση), αλλά υψηλότερα από τη Ρουμανία, την Τουρκία
(68η Θέση) και από την Κύπρο (50ή Θέση).

Γενικά, η προσφορά τουριστικών
υπηρεσιών στην Ελλάδα εκσυγχρονίζεται ταχέως συμβάλλοντας σε μεγάλο
βαθμό και στην αύξηση της ζήτησης για τουρισμό στην Ελλάδα.


Η εγχώρια επιχειρηματικότητα είναι τώρα σε θέση να εξασφαλίσει την ζήτηση
από παλαιές και νέες αγορές για την προσδοκώμενη ταχεία ανάπτυξη του
ελληνικού τουρισμού στα επόμενα χρόνια, συμβάλλοντας και στην ουσιαστική
εξομάλυνση της εποχικότητας που αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του τομέα
έως σήμερα.

Kατηγορίες

Διαβάστε άλλα άρθρα μας: