Οι προοπτικές του ελληνικού τουρισμού

1-2

H ικανοποίηση των πελατών από την παροχή υπηρεσιών στα ελληνικά
ξενοδοχεία είναι -διαχρονικά- σημαντικά υψηλότερη από την αντίστοιχη σε
διεθνώς ανταγωνιστικούς προορισμούς.

Από την άλλη πλευρά ο ελληνικός τουρισμός αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα
ποιότητας στα περιφερειακά αεροδρόμια, στα λιμάνια, σε μεγάλο μέρος του
οδικού δικτύου εκτός αυτοκινητοδρόμων καθώς και σε θέματα αρμοδιότητας
ΟΤΑ (καθαριότητα, πράσινο κλπ.).


Από πολλές πλευρές το γεωπολιτικό περιβάλλον στην περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου και η κρίση στις σχέσεις Ρωσίας – Τουρκίας έχουν θετική επίπτωση,
με ενίσχυση της τουριστικής κίνησης προς την Ελλάδα. Αυτό, ωστόσο, δεν
επαληθεύτηκε στο 4ο.


3μηνο 2015, όπου οι αφίξεις τουριστών από βασικές αγορές
ήταν μειωμένες. Αρνητικά φαίνεται ότι λειτούργησε το προσφυγικό πρόβλημα στο
4ο


3μηνο 2015 και να συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά τις τουριστικές αφίξεις και
τις προκρατήσεις και στο 1ο
3μηνο του 2016.


Η δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε στα € 580 το 2015, από € 590 το 2014 και €
653 το 2013. Από την άλλη πλευρά, αξιοσημείωτη είναι:
α) η διαχρονική σταθερότητα της δαπάνης ανά διανυκτέρευση και
β) η ανάκαμψή της το 2015 κατά 4,6% στα € 74 μετά την πτώση της το 2014.
Δηλαδή η μείωση στην δαπάνη ανά ταξίδι οφείλεται στην πραγματοποίηση
διακοπών μικρότερης διαρκείας από τους ταξιδιώτες και όχι σε χαμηλότερη
ημερήσια δαπάνη.


Η επιδιωκόμενη αύξηση των αφίξεων και των εσόδων από τον εισερχόμενο και
από τον εσωτερικό τουρισμό στην Ελλάδα θα προσδιοριστεί κατά κύριο λόγο από
τον εμπλουτισμό και την διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος.

Καθώς και τον ρυθμό αύξησης της προσφοράς διεθνώς ανταγωνιστικών τουριστικών υπηρεσιών
στη χώρα και σε μικρότερο βαθμό από τη ζήτηση τουριστικών υπηρεσιών, που
σε περιόδους θετικής ανάπτυξης των χωρών προέλευσης είναι σε μεγάλο
βαθμό απεριόριστη για μικρές χώρες όπως η Ελλάδα.

Ειδικότερα, η ζήτηση για τουριστικές υπηρεσίες στη χώρα προσδιορίζεται κυρίως από την επιχειρηματική λειτουργία των επιχειρήσεων προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα
γενικά και σε κάθε επί μέρους τουριστική περιοχή στη χώρα ειδικότερα.

Kατηγορίες

Διαβάστε άλλα άρθρα μας: