Ο ευρωπαϊκός ξενοδοχειακός κλάδος καλεί τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. να καθυστερήσουν την εφαρμογή της Ισχυρής Ταυτοποίησης Πελάτη

BY IN Press | News On September 11, 2019


Λόγω της αδυναμίας άμεσης ανταπόκρισης των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών και του εμπορικού κόσμου στην ενσωμάτωση της Ισχυρής Ταυτοποίησης Πελάτη στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, η Hotrec (Association of Hotels, Restaurants, Bars and Cafes and similar establishments in Europe), καλεί τις εθνικές αρχές να κάνουν χρήση της ελαστικής περιόδου εφαρμογής και να μην εφαρμόσουν από 14 Σεπτέμβρη την Ισχυρή Ταυτοποίηση Πελάτη, όπως προβλέπεται στη σχετική οδηγία της Ε.Ε. Το ζητούμενο είναι μια κοινή συμφωνία όλων των αρμόδιων αρχών στην Ε.Ε. με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) για μια τελική προθεσμία και έναν ευρωπαϊκό χάρτη πορείας για την εφαρμογή της Ισχυρής Ταυτοποίησης Πελάτη από όλους τους εμπόρους και τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.   «Η εφαρμογή της Ισχυρής Ταυτοποίησης Πελάτη στον τομέα της φιλοξενίας είναι μια τεράστια πρόκληση, καθώς οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις βασίζονται σε πολλά επίπεδα διαμεσολάβησης και διαφοροποιημένων συναλλαγών, όπως π.χ. τα τέλη ακύρωσης. Επειδή οι τεχνικές λύσεις δεν είναι ακόμη διαθέσιμες σε πολλές περιπτώσεις, οι εθνικές αρχές θα καθυστερήσουν εκ των πραγμάτων την εν λόγω εφαρμογή», δήλωσε ο Jens Zimmer Christensen, Πρόεδρος της HOTREC. Η HOTREC τονίζει επίσης ότι ο κλάδος της διαμονής αποτελεί μια διασυνοριακή βιομηχανία με υψηλό ποσοστό διασυνοριακών πληρωμών. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις και οι προθεσμίες για την εφαρμογή της Ισχυρής Ταυτοποίησης Πελάτη μεταξύ των κρατών – μελών θα οδηγήσουν αναπόφευκτα σε απόρριψη μεγάλου αριθμού έγκυρων συναλλαγών λόγω των διαφορών στο στάδιο της προετοιμασίας των υπευθύνων στα συστήματα πληρωμών στις διάφορες χώρες. Αυτή η απόκλιση θα επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους καταναλωτές. «Για να αποφευχθεί μια σημαντική οικονομική αναστάτωση στην τουριστική αγορά, πρέπει οι αρμόδιες αρχές και η ΕΑΤ να συμφωνήσουν σε ένα πανευρωπαϊκό οδικό χάρτη για να διασφαλιστεί η ομαλή και εναρμονισμένη μετάβαση στη συμμόρφωση με το καθεστώς της Ισχυρής Ταυτοποίησης Πελάτη. Απαιτείται εναρμονισμένη μεταβατική περίοδος διάρκειας 18 μηνών», πρόσθεσε ο Christian de Barrin, CEO της HOTREC.

Διαβάστε περισσότερα: https://etravelnews.gr/europaikos-xenodoheiakos-klados-kalei-krati-na-kathysterisoun-tautopiisi/


SHARE THIS ON:

3 years ago / Comments Off on Ο ευρωπαϊκός ξενοδοχειακός κλάδος καλεί τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. να καθυστερήσουν την εφαρμογή της Ισχυρής Ταυτοποίησης Πελάτη

11

SEP

No

Comments

Novus Conceptus

Comments are closed here.