Ο ευρωπαϊκός ξενοδοχειακός κλάδος καλεί τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. να καθυστερήσουν την εφαρμογή της Ισχυρής Ταυτοποίησης Πελάτη

BY IN Press | News On September 11, 2019


Λόγω της αδυναμίας άμεσης ανταπόκρισης των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών και του εμπορικού κόσμου στην ενσωμάτωση της Ισχυρής Ταυτοποίησης Πελάτη στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, η Hotrec (Association of Hotels, Restaurants, Bars and Cafes and similar establishments in Europe), καλεί τις εθνικές αρχές να κάνουν χρήση της ελαστικής περιόδου εφαρμογής και να μην εφαρμόσουν από 14 Σεπτέμβρη την Ισχυρή Ταυτοποίηση Πελάτη, όπως προβλέπεται στη σχετική οδηγία της Ε.Ε. Το ζητούμενο είναι μια κοινή συμφωνία όλων των αρμόδιων αρχών στην Ε.Ε. με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) για μια τελική προθεσμία και έναν ευρωπαϊκό χάρτη πορείας για την εφαρμογή της Ισχυρής Ταυτοποίησης Πελάτη από όλους τους εμπόρους και τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.   «Η εφαρμογή της Ισχυρής Ταυτοποίησης Πελάτη στον τομέα της φιλοξενίας είναι μια τεράστια πρόκληση, καθώς οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις βασίζονται σε πολλά επίπεδα διαμεσολάβησης και διαφοροποιημένων συναλλαγών, όπως π.χ. τα τέλη ακύρωσης. Επειδή οι τεχνικές λύσεις δεν είναι ακόμη διαθέσιμες σε πολλές περιπτώσεις, οι εθνικές αρχές θα καθυστερήσουν εκ των πραγμάτων την εν λόγω εφαρμογή», δήλωσε ο Jens Zimmer Christensen, Πρόεδρος της HOTREC. Η HOTREC τονίζει επίσης ότι ο κλάδος της διαμονής αποτελεί μια διασυνοριακή βιομηχανία με υψηλό ποσοστό διασυνοριακών πληρωμών. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις και οι προθεσμίες για την εφαρμογή της Ισχυρής Ταυτοποίησης Πελάτη μεταξύ των κρατών – μελών θα οδηγήσουν αναπόφευκτα σε απόρριψη μεγάλου αριθμού έγκυρων συναλλαγών λόγω των διαφορών στο στάδιο της προετοιμασίας των υπευθύνων στα συστήματα πληρωμών στις διάφορες χώρες. Αυτή η απόκλιση θα επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους καταναλωτές. «Για να αποφευχθεί μια σημαντική οικονομική αναστάτωση στην τουριστική αγορά, πρέπει οι αρμόδιες αρχές και η ΕΑΤ να συμφωνήσουν σε ένα πανευρωπαϊκό οδικό χάρτη για να διασφαλιστεί η ομαλή και εναρμονισμένη μετάβαση στη συμμόρφωση με το καθεστώς της Ισχυρής Ταυτοποίησης Πελάτη. Απαιτείται εναρμονισμένη μεταβατική περίοδος διάρκειας 18 μηνών», πρόσθεσε ο Christian de Barrin, CEO της HOTREC.

Διαβάστε περισσότερα: https://etravelnews.gr/europaikos-xenodoheiakos-klados-kalei-krati-na-kathysterisoun-tautopiisi/


SHARE THIS ON:

9 months ago / No Comments

11

SEP

No

Comments

p12bellos@gmail.com

Comments are closed here.

Slide All-in-One Hotel Management System Take control from your front desk device android app Slide Calender View Calender View Slide Layout View Layout View Slide Drag'n drop Reservation Drag and Create a Reservation 1. Drag
2. Fill out Guest Details
3. Save and Done!
Slide ← Overbooking WaitingList Customer is waiting for Room → Add Customers to waiting list or handle overbookings!!! Slide House Kepping HouseKeeping Report Slide SMS SMS Gateway integrated Send sms direclty
to your Customers

Front Desk Operations Front Desk Operations • Check-in / Out • Multi Check-in / Out • Tranfer Reservation • Split Reservation / Undo Split • Block Room • Group Reservations • Drag'n drop to create Reservation • Drag to resize Reservation • Create an occupancy HTML page • Availability Tool. Find free Rooms & Book Profile Management Profile Management • Guest & Company Profile (find, create, modify, blacklist) • Travel Agent Profile (Booking.com, expedia etc.) • Guarantee Profile (Create as many guarantee types you need, assign a color and let the booking sheet provides you with instant information on your room
availability and the guarantee status
• Payment Types (like MasterCard, VISA, Bank Transfer etc.)
In House Operations In House Operations • Housekeeping Manager (Create tasks according your custom clean types) For example you can add every 2
days change towels, every 3 linen etc.
and a daily Report will automatically
created with to do Clean list)
Quotations, Confirmations, Invoices Quotations, Confirmations, Invoices 1.Create your custom Invoice, Quotation etc. Templates 2. Use them as default and print it with your own Logo 3. Send any template directly to Guest's E-mail Confirmation letter Rate-Management Rate Management & Room Extras Daily Room Rates, Seasonal Rates or Weekday and Weekend rates? Need to set a custom Price on one Reservation only? Rates was never so easy to setup Extra Charges like TV, A/C, Breakfast, Towels, Sheets etc? Maximize your booking with adding promotion Packages