Νέο πρόγραμμα Ψηφιακού Μετασχηματισμού

“Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ”. Σκοπός του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας. Το εν λόγω πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης σας επιδότεί το 90% της τιμής των υπηρεσίων μας.

Take control on your Altus PMS Cloud

No matter what kind of accommodation (small & medium Hotels, Apartments, Motels, Guest Houses, Bed and breakfast, Lodges & Inns, Campgrounds) you run, our hotel booking software is easy to get started with and simple to use

An easy-to-use Hotel Reservation Software

First of all our Easy-to-use Cloud PMS interface makes it easy to create, edit and cancel Reservations, find Guests and enter data, even when you don’t know much from computers.

Below are some of the features we offer that have made our hotel booking software a big hit with our clients.  Find out how we can benefit your business…

There is no need to install or buy any additional equipment!

To work in the PMS you do not need to buy and install any equipment you just need a browser and Internet connection. There are no setup fees and registration takes less than 5 minutes, and you can work in your PMS.

Hotel Reservation Software – Altus PMS Cloud

Access our easy drag-and-drop Booking Sheet interface. Create or cancel reservations, handle check-ins and check-outs, Split or Transfer a Reservation and create room closures in a few clicks!!!

Hotel Reservation Software

 

The all-in-one Cloud PMS business solution
for small & medium hotels, bed & breakfasts, guesthouse and lot more

Everything you need to run your property!

Watch a Demo

 Works on any computer, tablet or smartphone

PMS Cloud works both on stationary PCs and mobile devices.
You are not tied down to your workplace, and can control your workflow wherever you may be.
All that is needed for carrying out your work – is Internet access!

 

Trusted by hundreds of small and medium accommodation properties

Our customers operate amazing small and medium businesses from every corner of the globe – and everywhere in between

Keep an eye on everything with data at your fingertips

As a result gain a clear overview of your business with useful reports including check-in and check-outs, revenue, payments and so much more.