Πιστοποιημένος Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

cloud-slider-the7

Novus Conceptus με την εφαρμογή timologisi.online είναι πιστοποιημένος πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης από την ΑΑΔΕ με αριθμό αδείας ΥΠΑΗΕΣ: 2020_11_105Novus Conceptus _001_ timologisi.online _V1_18112020

Το timologisi.online είναι μία υπηρεσία που πραγματοποιεί την αποστολή, αυθεντικοποίηση, αποδοχή και αρχειοθέτηση τιμολογίων/παραστατικών με αυτοματοποιημένες διαδικασίες και καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις κάθε επιχείρησης: Χονδρική Πώληση, Λιανική Πώληση και Rest-API για κάθε εμπορική εφαρμογή.

Δραστηριοποιούμενη όπως γνωρίζετε από το 2015 στο πεδίο της πληροφορικής, η Novus Conceptus έχει προσαρμόσει τις εφαρμογές της ώστε να εναρμονίζεται απολύτως με τις απαιτήσεις της ΑΑΔΕ αναφορικά με την έκδοση και αυθεντικοποίηση τιμολογίων και στοιχείων λιανικής μέσω της χρήσης «υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης» (Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ).

Δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια και στα δεδομένα των πελατών της, έχει προχωρήσει σε εξελιγμένα εργαλεία κρυπτογράφησης, πλήρη εναρμόνιση του GDPR, πιστοποίηση ISO 27001/2013 και πιστοποίηση PCI-DSS.

Kατηγορίες

Διαβάστε άλλα άρθρα μας: